Sivut

perjantai 18. lokakuuta 2019

Perusrehu

Ajattelin, että mitä minun vanhat silimäni lukikaa, tai pikemminki varttuneet korvani kuulikaa, ku Lakso mulle luki juttua siitä, kuinka Helsinkilääsen oppilasravintelin piällysmies kertoo, kuinka Suomalaanen nauta syö perusrehua.

He kun vähentävät naudanlihan käyttöä ruokavalios, elleivät jopa kokonaan poistaneet, koska naudalla, ja varsinki Suomalaasella, on niin suuri hiilijalanjäläki. Teki siinä vaihees mieli sanoa Laksolle, että niillon kyllä sorkanjäläki, eikä jalanjäläki, mutta enpä ny ruvenny soittahan suutani vakavasta asiasta.

Kuulemma Suomes on päästy, tämän tietäjän mukahan, osas paikkaa huomattavasti pienempähänki hiilijalanjäläkeen, kun niitä kantturoja on ruokittu nurmella. Mutta, ku ne ruokitaan PERUSrehulla, niin ei oo sen kummee, ku muualla maailmaskaa.
Ensi kuvittelin kuulleeni jotenki väärin, että höpöttikö se Lakso Persurehusta, vai mistä. Muutaman kerran sai tavata, että Perusrehu. Kysyyn, että mitä se perusrehu on, mulle aiva tuntematoon käsite. Ei sekää tienny, mutta sitä nauratti, ku ei isoon miehen vissihin sovi itkiäkkää, väittämä, ettei ruokinta perustu nurmehen.

Kuulkaas, kyllä sen suomalaasen lypsylehemän ruokinta vain perustuu nurmehen. Nurmen tuotanto on koko nautakarjatalouden kivijalaka. Sitä vilejellään, että nauran elämä yleensä pyörii oikialla tolalla, sitä ei voi ruokkia kuin sikaa, pelekällä väkirehulla, nauta on kaikkien tutkimustan mukahan karkearehun käyttäjä.

Se Nurmi, mitä täs peräänkuulutettiin, kasvaa pellolla, ja suomen olosuhtees siihen perustuva syöttä vaatii sen, että se korijataan jollain taltehen, ja säilötään. Eli nurmi niitetään, ja teherään rehuksi aumaan, siiloohin tai paaliihin, säilöntähän voiraan käyttää happoa (muurahashappoa), biologisia aineeta (maitohappo), tai paaliihin jopa ei mitää, se rehu säilyy hapettomas tilas ilimanki. Edelleen se on sitä nurmea, vaikka nimitys on muuttun Aiv:ksi.

Ja nauran ruokinta pääosin perustuu siis tähän nurmeen. 

 

Lehemä saa kyllä väkirehuaki, vilijaa, rypsiä, ihan sen takia, että se on huippu-urheelija tuottaessaan sitä maitoa, ja jos sen ruokintaa ei pikkaasn terästä, sille isköö energian puute, ja se lypsää lihoostan, laihtuu ja sairastuu.

Mutta kaikki ruokinta perustuu analyysiihin niistä rehuusta, nurmesta ja vilijoosta (tai täysrehusta, joka on jalostettua vilijaa, rypsiä muunmuassa), ja näistä lasketahan se, mitä tarvitahan nurmipohojaasn ruokinnan lisäksi.

Meillä teherään ape, eli sinne nurmeen seataan apevaunulla vilijat ja rypsit, kivennääset ja vitamiinit. Ja ruokkija jakaa pienen terästyksen parahille lypsäjille, Ja lehemät syö ruokinnastaan yli 61 prosenttia pelekkää nurmia, talavellakin, eli niiren väkirehu prosentti on keskimäärin 39.

Joskus itkettääs ihimisten tietämättömyys, mutta paremmin siitä seleviää hymähtelemällä ja päätä pyörittämällä. Mutta joskus toivoos, että ne viittiis ottaa asioosta selevää, eikä puhua vain mitä sylyki suuhun tuo.

Meillon muuten se rehu pääosin aumas, jonku verran paaliis, ja se on niiren perusrehu.