Sivut

keskiviikko 16. syyskuuta 2020

Pikkaasen turpeesta, ja vähä muustakin

 

 Hallitus on sitten päättänyt nostaa turpeen verotusta, ei ehkä tunnu yhtäkkiä suurilta summilta moiset sentit kilowattia kohoren mitä ne käsittääseni oli, mutta tähän voitaas sanua, että ulukomaasen kivihiilen tai vastaavan verotukseen ei koskettu.


Turpeen verotuksen nosta taas tarkoottaa maaseuruulla, ja näillä paikkakunnilla, missä sitä nostetahan, kuntien verotuksen pienenemistä, jopa työllisyys asteen laskua. Turve työllistää monta sellaasta kausityöntekijää, joita ei moni huomaa ajatellakkaa.


Moni nuori mies maaseurulla aloottaa työuransa paikallisen urakoottijan nevalla traktorin kulijettajana, ajaa koko kesän, ja tienaa ”mukavan” tilin, minkä se sitte käyttää, ihan luvallisesti, humpuukihin, tai säästää ajokorttia tai muuta vastaavaa varten. Herää ennen sian pieremää, ja lähtöö mopolla, traktorilla tai vastaavalla painahan nevaa kohti, ja kuuntelehen ensi kosketuksia työelämästä, ja monen moosista työnantajista.


Saati, että turve on kyllä työllistäny siinä kausiluontoosuuressaan vähä vanhempaaki väkiä, mikkä ei ehkä muuhun työhön sovelle, nevalla harvemmin tarvittoo olla sosiaalinen, tai ihan pilikun päälle muutenkaa.


Sitäkin pikkaasen ihimettelen, että millä sitä hetken päästä lämmitetähän. Mettien hakkuuta halutahan säännöstellä, Suomes, ja näin ollen hakettakaa ei ylenmäärin saara tuotetttyua täälä.


Mutta äläkää pelijätkö, kyllä sitä Venäjältä, Baltiasta tai muualta tuorahan, tai kivihiiltä keski-euroopasta, siinä tosin joku muu tienaa sen veroeuron, kun kotimainen toimija, mutta se ei ehkä täs ollukkaa se suurin tarkootus, kunhan vain Suomes ei sitä tuoteta.


Jopa navetan tai minkä tahansa eläinsuojan kuivituskin menöö hankalaksi, jos turpeen nosto vähenöö, ja hinta nousoo.


Kaikkina syksyynä ei tuo pahanan saantikaan oo niin varmaan, nytkin on luvattu vettä, kuin Esterin takapuolesta, seuraavat pourat on ties koska, ja mahtaako pellot kantaa seuraavan kerran milloonka. Meillä esimerkiksi on kaikki puimatta, kun oroteltihin, että herneetkin kypsyy.


Tosin saahan sitä kuiviketta, puu tai turveperäästä sieltä ulukomailta, ja tuoraankin, Venäjälät ja Baltiasta esimerkiksi. Tosin siinä on sellaanenki riski olemas, että sen mukana tuorahan myös Afrikkalaanen sikarutto, ja jourutaan vain suurempaan allikkoon, mihinä nyt jo ollahan.


Separaattoria sitä täs vissihin pitää ruveta suunnitelemahan, että voi käyttää sonnan uurelleen kuivikkeena. Tosin sekää ei kyllä lämmitä tupia tai tuota sähkyä, mutta nehän tuloo tepselistä seinäs tai patterista, tuotintienergialla. 

 

Jopa meirän isäntä, niin syntyänsä Keskustalaanen, kuin ihiminen voi olla, rupes tänä aamuna pohtimahan, että mitähän puoluetta sitä rupiaas kannattahan tästä eres päin, vai kannattaasko mitää.